header2

Verhuur op aanhangwagens

Bavatech verhuurt t.b.v. eenvoudig transport mobiele Europower stroomgeneratorsets en aggregaten van kleinere tot middelgrote vermogens op aanhangwagens, van 11 t/m 48kVA, compleet met krachtstroomkabels, verdeelkasten,  kabelbruggen, en andere randapparatuur, en draagt ook zorg voor het transport naar en retour van de gewenste locatie.
Bavatech richt zich hierbij op zowel het midden- en kleinbedrijf en particulier.

Alle prijsopgaves voor verhuur zijn vrijblijvend en op basis van ``NoCure-NoPay``!

Alle machines zijn in industriele uitvoering en veelal voorzien van gestabiliseerde uitgangsvoeding en isolatiebewaking.
Er zijn machines voor 400 V en 230 V beschikbaar.
Op verzoek van de klant is het mogelijk om d.m.v. inzet van verschillende configuraties rond 90kVA vermogen te laten leveren.
Indien gewenst behoort levering door geheel Nederland tot de mogelijkheden.
Beschikking over VCA-VOL en NEN-3140 certificaten, alsmede VOG verklaring.

Zie:    aggregaten voor elke toepassing
Zie:    20190927-01-2019_Europower_brochure_NL_web.pdf

 

Bavatech geeft hierbij de juiste technische adviezen en begeleiding en probeert altijd maatwerkoplossingen aan te bieden voor haar klanten, en specialiseerd zich hierbij met name op een verhuurservice met z.g.n. All-in uurtarieven.
All-in uurtarief v.a. € 23,00 excl. BTW incl.alle brandstofverbruik, krachtstroomkabels, verdeelkasten en andere randapparatuur, transport naar en retour van de locatie in een regio van 25 KM, service/onderhouds en slijtagekosten, en premie bedrijfsaansprakelijkheids en diefstalverzekering.
KM kosten bij een afstand van meer als 25 KM:  € 0,40 excl. BTW p/km.
Hierbij is tevens de monteur/elektricien inbegrepen die zorg draagt voor de bediening van de machine en het aansluiten van uw elektrische apparatuur.
Daarmee wordt getracht om de klant alle zorgen omtrent bediening, verzorging en tussentijds bijtanken van het aggregaat, en het op de juiste wijze aansluiten van de elektrische apparatuur en stroomvoorzieningen op de werkplek uit handen te nemen, en kunnen hij en/of zijn personeel zich uitsluitend op hun eigen werkzaamheden richten.

Buiten het All-in uurtarief en de eventuele extra  KM kosten heeft U verder geen verborgen bijkomende kosten.

Bavatech wil zich hierbij profileren als allround probleemoplosser op verhuurgebied!

Bavatech werkt in principe op vertrouwensbasis met de klant, hierbij is het kunnen tonen van een geldig bewijs van identificatie wel een vereiste.
In bepaalde gevallen behoud Bavatech zich het recht voor om indien zij dit noodzakelijk acht een gedeeltelijke of complete vooruitbetaling van de klant te eisen.

Voor klanten die zelf over genoeg ervaring en deskundigheid beschikken met de bediening van stroomaggregaten kunnen uiteraard daarop afgestemde dagtarieven worden aangeboden.
All-indagtarief v.a. € 55,00 excl. BTW.,  excl. brandstofverbruik, excl. monteur/elektricien, incl krachtstroomkabels, verdeelkasten en andere randapparatuur, transport naar en retour van de locatie in een regio van 25 KM, service/onderhouds en slijtagekosten, en premie bedrijfsaansprakelijkheid en diefstalverzekering.
De intentie hierbij is altijd om kwalitatief goede service tegen een aanvaardbare prijs te leveren.
Op relatief korte termijn zal worden getracht om  alle verhuurmachines met milieuvriendelijke Hybride-systemen en brandstoffen te gaan inzetten.
Dit met het oog op de toenemende aandacht voor milieu en leefomgeving, en daarbij steeds groter wordende uitgeoefende druk van overheden en milieulobbyisten c.q. hobbyisten?
Waarbij men zich soms wel degelijk de vraag mag stellen wat wel en niet realistisch mag worden geacht!
Zeker ook gezien de nu gevoerde m.i.z. totaal onzinnige hetze tegen verbrandingsmotoren in het algemeen, terwijl op dit moment uitgaande van mijn persoonlijke technische kennis van de materie, reeds voldoende technische oplossingen voorhanden zijn zoals: synthetische en biobrandstof en waterstof om de de huidige problemen op dit gebied op te lossen
Bavatech wenst zich op dit punt daarom niet te laten dwingen om verplicht politiek correct te zijn maar laat zich hierbij uitsluitend leiden door de eigen grondige kennis over deze materie, en is van mening dat de verbrandingsmotor gezien de technische mogelijkheden nog lang niet op zijn retour behoeft te zijn.
Een wettelijk verbod op levering van nieuwe verbrandingsmotoren vanaf 2030 wordt daarom onzinnig en praktisch niet haalbaar geacht!

Bavatech beschikt over verhuursets op aanhangwagens die geschikt zijn voor o.a. :
netovername, industrie en bouwsector, bos-tuin-landbouwsector, noodstroomvoorziening, service-hulpdiensten, evenementensector, verkoopwagens en foodtrucks e.d.
Met alle zorg voor het milieu.
Zo als bovenstaand vermeld is het streven om op relatief korte termijn de verhuurvloot aan te passen aan de strengere milieu en emissie eisen.
Alle recente en zeer goed onderhouden verhuursets zijn diesel of benzine aangedreven en zeer geschikt als tijdelijke stroomvoorziening.
Ze zijn uitgerust met betrouwbare zuinige en duurzame Kubota, Honda en Briggs &Stratton-Vanguard industriemotoren welke aan de meest recent gestelde eisen voor stroomgeneratoren op het gebied van emissies en geluid voldoen. O.a. Euro 2 ( benzine ) en Stage III A, Euro 4 ( diesel).
De meeste machines zijn reeds of zullen worden voorzien van een inverter voor gelijkmatige uitgangsspanning zonder spanningspieken, en een  isolatiebewakings-systeem conform NEN-1010, dit is een beveiliging tegen eventuele optredende kortsluiting in de gevoede installaties, zoals hierboven eerder beschreven.
Daarnaast zijn ze uitgerust met thermische beveiligingen, urenteller en volt-amperemeter.
Tevens zijn ze evenals de meegeleverde krachtstroomkabels, verdeelkasten en overige randapparatuur voorzien van NEN-3140 veiligheidskeuring en CE goedkeuringsverklaring.
Uiteraard staat Bavatech volledig in voor de kwaliteit en het betrouwbaar functioneren van het geleverde materieel.
Alle machines en randapparatuur worden nauwkeurig volgens de fabrieks-voorschriften onderhouden, en voor uitgifte en na retourname zorgvuldigd gecheckt zodat U altijd van een probleemloos functionerende installatie verzekerd bent.
Vrijwel alle verhuurmachines zijn of zullen zoals hierboven al eerder vermeld worden uitgerust met een zeer veilig isolatiebewakings-systeem welk o.a. in de bouwsector verplicht is.

Bavatech levert  dit systeem ook als externe zelfontwikkelde en geproduceerde "Plug & Play" versie in alle gewenste vermogensuitvoeringen in zowel 400 V als 230 V uitvoering voor verkoop aan andere gebruikers.
Dit maakt volledige elektrische ombouw achteraf van bestaande reeds al in gebruik genomen machines naar toepassing van dit systeem overbodig.
Voor meer technische informatie en prijsstelling van dit systeem:
Lees verder onder Producten

Prijsindicatie verhuur aggregaten en generatoren

Vraag vrijblijvend naar de All-in uurtarief pakket prijzen en de uitgebreide service.
Op uw verzoek doet Bavatech U graag de verhuurprijslijst en de algemene verhuurvoorwaarden toekomen. Of bel ons op: 0637732181

https://www.bavatech.nl/media/Verhuurvoorwaarden_Bavatech_aggregaten.pdf

Momenteel zijn verhuursets leverbaar van 11 kVA t/m 24 kVA/48 kVA voor 400 V en 230 V.
Op verzoek van de klant is het mogelijk om door toepassing van verschillende configuraties rond 90 kVA vermogen te laten leveren!

Volledige transparantie in de kostenopbouw.
All-in uurtarieven:
De specialisatie van Bavatech ligt zoals bovenstaand vermeld bij het verhuren van de machines tegen een z.g.n. All-in uurtarief.
Hierbij zijn inbegrepen:
Transport naar en retour van de locatie in een regio van 25 km, alle verbruikte brandstof, krachtstroomkabels, verdeelkasten, en andere randapparatuur, reparatie/onderhouds-en slijtagekosten, en premie bedrijfsaansprakelijkheids/diefstal verzekering.
Alsmede de monteur/elektricien die zorgt draagt voor de bediening van de machine en het aansluiten van uw elektrische apparatuur.
De minimum gebruiksduur is 4 uur.
Bij minder worden er extra transportkosten van € 0,40 excl. BTW per km in rekening gebracht.
De technische specificaties van de betreffende machines kunt U hieronder vinden.

Op dit moment beschikbare machines:
AC Kubota Europower AC 1250 Q 24kVA   € 34,50 excl. BTW per uur All-in incl. brandstofverbruik.
400-230V   69dB(A)  geschikt voor verbruikers t/m 9 KW.

ACE B & S-Vanguard Europower 20000 TE  20 kVA   € 30,00 excl. BTW per uur All-in incl. brandstofverbruik.
400-230V   79dB(A)   geschikt voor verbruikers t/m 7 KW.

ACE Honda Europower 13500 TE 13,5 kVA   € 26,00 excl. BTW per uur All-in incl. brandstofverbruik.
400-230V    75dB(A)    geschikt voor verbruikers t/m 5 KW.

ACE Honda Europower 4100 + 7000 11 kVA   € 23,00 excl. BTW per uur All-in incl. brandstofverbruik.
230V    76dB(A)    geschikt voor verbruikers t/m 4,1 KW.

Hierbij moet echter in acht worden genomen dat het opgegeven verbruik van de stroomverbruikers een theoretische waarde bedraagt met een ingecalculeerde veiligheidsfactor welke door de fabrikant van de machines wordt gehanteerd.
Bavatech beschikt uit in de praktijk opgedane ervaringen over de wetenschap dat deze waarden bij het het zorgvuldig en weloverwogen aansluiten van de elektrische apparatuur in een praktijksituatie mogelijk altijd hoger uit kunnen vallen, mits er geen onverantwoorde overbelasting plaatsvind.
Bij een prijsaanvraag kan daar aan de klant altijd nader advies over worden verstrekt,mits deze over een duidelijk omschreven stroomplan beschikt.

Buiten verhuur kunnen ook eventueel onderhouds en reparatiewerkzaamheden aan uw overige eigen materieel worden uitgevoerd.
Zie betreffende links op de homepage.

 

 

[[short]]